Patientinformation

Klik på ikonerne for at læse mere om øjenlidelserne

Diabetisk øjensygdom

Brochuren giver en indføring i de to hovedformer for diabetes, Type 1 og 2.
Alle med diabetes bør lade deres øjne undersøge en gang årligt, da mulighederne for helbredelse af diabetisk øjensygdom er gode.

Grå stær

Redegør for symptomer på grå stær, hvornår man skal lade sig operere og selve det operative indgreb. Endelig forklares begrebet “efterstær”.

Grøn stær

Sygdommen kommer snigende. Risikogrupperne skal derfor være under regelmæssigt opsyn af øjenlæge. Brochuren beskriver behandlingsmulighederne.

AMD

Brochuren beskriver AMD mht. symptomer og hvorledes, undersøgelsen hos øjenlægen foregår. De to hovedformer af AMD – samt forebyggelse og behandling beskrives.

Glaslegeme og Nethindeløsning

Kirurgiske indgreb er særligt effektfulde mod nethindeløsning, hvorimod Glaslegemesammenfald er en aldringsproces, som man må lære at leve med, og som heldigvis ofte fortager sig.

Svagsynshjælp

Indledningsvis anføres, hvilke rettigheder svagsyn giver jf. servicelovens bestemmelser om støtte til synshjælpemidler. Dernæst gennemgås de forskellige optiske og elektroniske hjælpemidler. Oversigt over landets synscentraler.

Trafiksyn

Pr. 1. januar 2012 gælder nye synskrav for at opnå eller bevare kørekort til privat- og erhvervskørsel. Reglerne for generhvervelse for ældre over 70 år er anført.

Mit barns øjne

Forældre med småbørn: Check jeres barns øjne regelmæssigt fra de er 0-6 år – det er afgørende for, at skelen og nedsat syn opdages rettidigt.

Operation eller briller/kontaktlinse

Brochuren beskriver og illustrerer de muligheder for operation, der forekommer, således at læseren er rustet til at drøfte sit synsproblem med den opererende øjenlæge, inden indgreb evt. iværksættes.

Blodprop i øjet

Ca. 20.000 danskere er ramt af denne øjensygdom svarende til ca. 1% af befolkningen over 45 år. Brochuren illustrerer, hvilke hovedtyper af blodpropper, der forekommer, årsagen til deres forekomst og virkning.

Rødt øje

Et pludseligt opstået blodrødt øje er skræmmende. Det er vigtigt at kende mulige årsager og risikoen for synet til vurdering af, om tilfældet kræver hurtig reaktion eller, om man kan se tiden an en dags tid.

Irriteret øje

Irritation omfatter svien, brænden, tørhed, ømhed, kløe og grusfornemmelse, der kan være ledsaget af tåreflod og pus. Det er generende, men som oftest ufarligt.

Øjenskader

Øjenskader omfatter slag mod øjet fra flyvende dele eller genstande, som man løber ind i, men også ætsninger fra kemiske væsker o.m.a. Effekten på øjet er illustreret med angivelse af behandlingsmuligheder.

Farver og farveblindhed

Hvordan farver opfattes afhænger af belysning, overfladefarve samt vaner. Farveblindhed er en defekt, som ikke kan helbredes. For mange er det ensbetydende med fravalg af visse erhverv.

Glasøje

Årsagerne til, at man mister øjet, er mangfoldige. Ulykker og kræft er hyppige årsager, ligesom sygdomme som grøn stær, infektioner, blodpropper eller nethindeløsning kan føre til tab af øjet. Enkelte oplever at en lang række af sygdomme og operationer fører til et smertende blindt øje, der fjernes for at lindre smerten.

Bliv medlem af øjenforeningen Værn om Synet

Om Øjenforeningens virke og omfanget af de store øjensygdomme. Foreningens formål og betydningen af at gøre øjenforskning til en folkesag, som det er værd at bakke op om med et medlemskab.

Hvis du i din kontakt med klinikken har oplevet problemer eller fejl og ikke ønsker at klage, har du mulighed for at rapportere en utilsigtet hændelse. Klik neden for for yderligere information.

Klinikkens privatlivspolitik indeholder informationer om, hvordan og til hvilke formål klinikken behandler patienternes personoplysninger. Klik nedenfor for yderligere information.

Privatlivspolitik for Hvidovre Øjenklinik

For sundhedsforsikring- og privatbehandling, besøg vores privatklinik

X